Nødkaldsløsninger

SafeconCare  – en hardware leverandøruafhængig nødkaldsløsning

SafeconCare – en åben leverandør- uafhængig nødkaldsløsning til plejehjem, bosteder og hjemme-plejen

Hvad er SafeconCare

Åbne platformsløsninger er en selvfølge i mange brancher, men på markedet for nødkaldsløsninger i Plejesektoren bruges fortsat oftest proprietære  totalnødkaldsløsninger, også kaldet end-to-end platformsløsninger, hvor man som indkøber og bruger er nødsaget til at købe både hardware og software af samme fabrikat hos én leverandør for at få det hele til at fungere. Begrænsningen ligger i at disse end-to-end løsninger aldrig opfylder alle kunders behov. Kunders behov varierer og ændres over tid, og ingen enkelt producent har hverken kompentencer eller ressourcer til at støtte “alt”.

Som noget nyt i markedet for nødkaldsløsninger tilbyder Alcensoft nu SafeconCare der er en driftssikker hardware leverandøruafhængig nødkaldsløsning (åben platformsløsning) til den danske plejesektor. SafeconCare sørger for at jeres nødkald hurtigt og effektivt modtages og distribueres til rette plejepersonale via apps for videre hjælp.

 

 

Hvor anvendes SafeconCare

SafeconCare kan anvendes på jeres plejehjem, bosteder og/eller i hjemmeplejen.  SafeconCare løsningen kan installeres på plejehjem med valgfrie decentrale servere til Ø-drift og/eller centralt installeret i fx en kommunes servermiljø eller tilbudt af os som en Cloud løsning.  I hjemmeplejen kan løsningen bruges som jeres bemandede eller ubemandede vagtcentral.

Krav til jer som kunde

Det eneste krav til Hardware der ønskes tilkoblet Safecon Care nødkaldsløsningen  er at det indkøbte udstyr skal kunne kommunikere via den digitale protokol Social Care Internet Protocol  (SCAIP), der i Sverige og Norge er den obligatoriske og i Danmark udbredte og foretrukne kommunikationsprotokol for automatiske nødkaldsapparater og alarmsendere.

 Klik dig videre nedenfor og læs mere….

Hjemmeplejen

Klik og læs mere om funktionalitet og de fordele man opnår med Safecon-Care i Hjemmeplejen.

 

Plejehjem og bosteder

Klik og læs mere om funktionalitet og de fordele man opnår med Safecon-Care til brug på plejecentre og bosteder. 

Kontakt os

Kontakt os

Kontakt os

3 + 3 =