Safecon Care

Designet til at imødekomme behovene for nødkald i helse- og plejesektoren

Kontakt os

Safecon Care

Safecon Care nødkalds- og omsorgsløsning giver vagt- og kontrolcentraler, kommuner, plejepersonale mv. mulighed for at modtage nødkald.  Nødkaldet kan enten viderestilles direkte til en ledig omsorgsmedarbejder eller behandles som en normal alarm af Safecon Care systemet.
Flere plejehjem kan dele en Safecon Care installation uden at personalepersonlige oplysninger deles og med mulighed for en central bagvagt.

Safecon Care giver mulighed for fleksibel behandling af tekniske alarmer, mange forskellige måder at automatisere arbejdsgange og mulighed for integration med forskellige specialiserede eksterne systemer og det hele taget løsning med mange forskellige tilpasningsmuligheder.

 

Udvalgte funktionaliteter

  • Nødkald bliver præsenteret som alarmer i alarmkøen.
  • Mulighed for automatisk viderestilling af nødkald til kontaktpersoner på vagtskemaer (Fx vagt og bagvagt).
  • Valgfri automatisk udsendelse af relevant information til omsorgspersonale.
  • Logning af alle hændelser i alarmforløbet.
  • Kort integration (Kan kræve kor licens afhængig af behov og ønsker).Tillægsfunktionalitet: Flere plejehjem kan dele en Safecon Care installation uden at personalepersonlige oplysninger deles, og herudover mulighed for en central bagvagt. Funktionaliteten skabes med vores Satellitløsning der skal købes separat er omtalt yderligere her.

Sådan fungerer Safecon Care

Nødkald modtages af Safecon Care. Safecon Care finder via vagtskema ud af hvilke omsorgspersoner der skal kontaktes og kontakter dem via SMS eller smartphone (evt. med integration med smart-ur).

Samtidigt etableres taleforbindelse mellem telefoncentralen og nødkaldsanlægget. Når omsorgspersonen har “taget opgaven”, etablerer telefoncentralen en taleforbindelse mellem nødkaldsanlægget og omsorgspersonen. Omsorgspersonen sørger for den videre behandling af alarmen via SMS eller smartphone, indtil alarmen er færdigbehandlet og kan lukkes.

Hvis nødkaldet ikke tages under behandling i tide, overgår kaldet til bagvagten som der så etableres taleforbindelse til. Bagvagten sørger så for den videre behandling.

Automatisk behandling af nødkald (viderestilling)

Nødkald kan i Safecon også opsættes som alarmer der kræver automatisk behandling. Ved automatisk behandling ringer Safecon op til en eller flere kontaktpersoner på et vagtskema (Fx hjemmehjælpere), og stiller derefter nødkaldet om til disse. Safecon sender samtidig automatisk kundeoplysninger til kontaktpersonen.

Manuel behandling af nødkald
Safecon præsenterer nødkald som alarmer i alarmkøen. Operatøren kan behandle alarmen som enhver anden alarm med de muligheder systemet giver.

Nødkaldsstandarder (protokoller) og relevante muligheder for integration

  • IPPACS: Produkter som fx. Tunstall Careline IP
  • SCAIP: Safecon understøtter den i Sverige og Norge obligatoriske SCAIP kommunikationsprotokol for nødkaldeanlæg. SCAIP understøttes af produkter fra bl.a. Tunstall, Care Tech og NEAT Group.
  • COM4500 fra IHM. *)
  • RSM-02 fra SLK *)

*) liste over understøttede care protokoller kan mailes.

Øvrig information
Vi tilbyder bl.a. kommuner at få adgang til central styring med installerede satellitløsninger på de plejehjem, private hjem, ældrehjem mv. der ønskes overvåget. Safecon installationen er samtidig i stand til at modtage og behandle alle andre alarmtyper hvis det ønskes; fx tekniske alarmer og brandalarmer i kommunens bygninger.

Forlang mere information om Safecon Care

Kontakt os

Kontakt os

1 + 9 =