Alarmsentral Brann Øst

ABØ blev migreret fra et ældre alarmsystem til Alcensofts customiserede Safecon alarm management system

Modtager og sender nødopkald over telefon 1-1-0 fra 24 kommuner

 

Kunden

Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo – modtager og sender nødopkald over telefon 1-1-0 fra 24 kommuner. Kommunerne er beliggende i Follo- og Østfold politidistrikt med undtagelse af Rømskog kommune. ABØ 110 Sentral har tilknyttet 21 brandstationer og 400 brandfolk og servicerer 410.000 mennesker over et areal på 4.800 km2.

Informationsvideo der viser hvordan ABØ 110 centralen, brandvæsenet og kommunerne samarbejder under kritiske events

Projektomfang

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gennem længere tid arbejdet for færre men større og mere robuste beredskabsenheder / brand- og redningsvæsner (110-sentraler) i forbindelse med indføringen af det norske Nødnett (TETRA). Der blev stillet krav om at øge robustheden i nødalarmeringstjenesten yderligere samt styrke disse enheder med IT systemer med højere driftssikkerhed, skalérbarhed og brugervenlighed i det norske Brann- og redningsvesenets nødalarmsentraler. ABØ blev det første beredskab til imødekomme nævnte og overgå til det nye digitale Nødnett. ABØ tog samtidig initiativ til at gennemføre en proces omkring sourcing og opgradering til nyt og tidsvarende alarmbehandlingssystem og herved udfase deres Telenor FAS/AKU-B anlæg.

Alcensoft leverede analyse- og kravspecificerings-, udviklings-, tilpasnings- og integrationsforløb, efterservice/salg samt  løbende support.

ABØ blev migreret fra et ældre Telenor FAS alarmbehandlingssystem til Alcensofts automatiske og skræddersyede Safecon alarmbehandlingssystem, herunder bl.a.: Sammenkobling af historik fra CallTouch og Safecon for fremstilling af rapporter til brandmyndigheder, datasynkronisering, opbygning af ny protokol til overførsel af brandalarmer til Calltouch, Integration til telefoni med CIM objekt snitflade i stedet for TAPI, integrering med ABØs eget GIS system. Desuden blev hele brugergrænsefladen på Safecon systemet tilpasset netop til ABØs behov.

Projektet blev ledet af Maciej Gerard Krzesinski, Partner, CMO & Senior Project Lead, M.Sc.EE, Alcensoft A/S sammen med ABØ projektteam Hans-Erik Andersen, Teknisk Driftssjef and Karin Nordby, fagleder.

Fordelene

Det leverede nye alarmbehandlingssystem imødekom ABØs behov for effektiv, brugervenlig, driftssikker modtagelse og formidling af meldinger om brand og ulykker fra folk der kalder alarm 110. Samtidig har man fået et system der er i stand til at kommunikere op imod det nye digitale Nødnett samt kunne behandle øvrige alarmopgaver såsom indbruds- , elevator- og tyverialarmer fra kommunens virksomheder, organisationer og institutioner mv.

ABØ har med Safecon alarmbehandlingssystemet, tilpasset efter deres specifikke behov, opnået etablering af 100% oppetid og hurtig responstid samt udrykning der sikrer effektiv alarmbehandling og tidsbesparelser gennem automatisering af både tekniske-  og kunderelaterede processor. Desuden har ABØ fået et åben source- og skalérbart system der kan integreres mod øvrige IT systemer der påtænkes anskaffet med store besparelser til følge.

 

Kontakt

Alarmsentral Brann Øst AS
Tykkemyr 2, 1597 Moss
Postboks 716, Krapfoss, 1509 Moss, Norway
Hans-Erik Andersen, Teknisk Driftssjef
Telephone: +47 6920 1720
www.ost110.no

Vil du vide mere om vores produkter og services

Kontakt os

4 + 6 =