fbpx

Offentlig & privat sikkerhed

Den bedste anbefaling for vores alarmcentral software
og platform kommer fra vores tilfredse kunder

Når man modtager og behandler alarmer, som en del af en offentlig eller privat sikkerhedsløsning på alarm- eller kontrolcentralen hos beredskaber, politi, forsvar og private sikkerhedsfirmaer, så anbefaler vi vores Safecon Alarmcentral System med back-up niveau 2 og 3 servere.

Safecon platformen er i dets natur et åbent modulært system, der giver mulighed for at integrere med andre systemer. Hvis du ikke er tilfreds med ét af dine eksisterende IT systemer, f.eks. GIS-, Dispatch-, Fleet Management-, Video Management-, Telefon- og ERP-systemer, og ønsker at købe et nyt, er der ingen grund til at bekymre sig, da vi kan integrere Safecon systemet stort set til hvilket som helt system, du ønsker.  Vi videresælger- eller bundler ikke eksterne komponenter som en påkrævet del af vores system.
Vi skal blot have en brugbar dokumentation af grænsefladen og helst en dialog med leverandøren.

Det eneste krav til et velfungerende Safecon system er en Windows Server, MS SQL Server og en Windows klient som operatørstation(r). Safecon understøtter de nyeste versioner af Windows og MS SQL Server og understøtter derudover enhver version af Windows og MS SQL Server som eksisterende kunder anvender, også selvom de ikke længere supporteres af Microsoft.

Safecon alarm- og sikkerhedssoftware platform til vagt- og kontrolcentraler

Vi producerer, vedligeholder og supporterer markedets måske mest driftssikre alarm- og sikkerhedssoftware platform. 

Safecon Hvad enten du skal bruge vores software til styring af specifikke alarmområder, eller måske som din softwareplatform til at samle, overvåge og håndtere alle dine systemers alarmer og events i én samlende platform, så får jeres brugere et professionelt og brugervenligt værktøj der løser opgaverne til perfektion. 

Med vores software løser vi, enten selv eller med vores samarbejdspartnere,  specifikke behov for alarmmodtagelse, udrykning og kommunikation, information og rapportering. Herunder kan du læse om hvordan Safecon hjælper vores alarm-, kontrolcentral– og  beredskabskunder til en gnidningsfri arbejdsdag og herved skaber øget produktivitet, profitabilitet og  servicekvalitet.”

 

SAFECON PLATFORMEN

Safecon software systemet er en alarmbehandlings- og monitoreringsplatform raffineret og tunet til perfektion og stabilitet over mange års service, der aldrig i dens levetid har været ude af drift.

Safecon platformen er i dets natur et åbent modulært system, der giver mulighed for at integrere med andre systemer. Hvis du ikke er tilfreds med ét af dine eksisterende IT systemer, f.eks. GIS-, Dispatch-, Fleet Management-, Video Management-, Telefon- og ERP-systemer, og ønsker at købe et nyt, er der ingen grund til at bekymre sig, da vi kan integrere Safecon systemet stort set til hvilket som helt system, du ønsker.  Vi videresælger- eller bundler ikke eksterne komponenter som en påkrævet del af vores system.
Vi skal blot have en brugbar dokumentation af grænsefladen og helst en dialog med leverandøren.

WEBBASERET VERSION AF SAFECON

Vi arbejder på en helt ny generation af alarmhåndteringssystemer og går væk fra en Windows-klient og over til et webbaseret alarm management system der frigør brugerne fra det tidligere klientbaserede system, og som herved gør det nemt at udvide og vedligeholde systemet.

Vi beholder dog den eksisterende funktionalitet på server-siden og dermed udnytter vi den ekspertise og drift-stabilitet, som er kendetegnende for et Safecon-system.

Den væsentligste forskel er at systemet bliver baseret på browser teknologi (afvikles som et website) og derfor tilgængelig fra en række forskellige kompatible enheder.

Fjernbrugere kan få adgang til systemet via deres eksisterende bærbare computere, tablets og / eller smartphones.

Ændringer til layout vil også være centralt styret, så der skal ikke være nogen logik på selve klientmaskinen, hvilket sikrer en endnu mere gnidningsfri vedligeholdelse af brugerfladen.

SAFECON LIGHT

Safecon Light er vores mindste og såkaldte fast konfigurerede systemer, som leveres som Mini, Small, Medium eller Large. Disse systemer kan ikke udvides, men kan godt opgraderes mod betaling af merprisen.

Light systemerne er specielt egnet til opstart af alarm- eller kontrolcentral,  virksomhed der ønsker at samle og monitorere signaler/alarmer fra flere systemer;  f.eks. komfort og energistyringssystemer (CTS og BMS) samt adgangskontrollen, indbrudssikringen, brandalarmsystemet samt TV overvågningen.
Denne type løsning kobles op til virksomhedens/institutionens egen 24/7 vagtcentral og tilbyder drift- og vagtpersonalet at samarbejde om alarmhåndtering, også uden for arbejdstid.

Safecon Light systemerne kan købes eller licenseres fra kun 2.500 kr per måned inklusiv support og vedligehold.

SAFECON SKALERBARHED

Vores største alarmcentral systemer, Safecon Expandable, kommer som opstart med minimum 5.000 eller 10.000 kunder og 5 brugere på systemet og kan, som navnet antyder, udvides efter behov. Safecon Expandable er egnet til den større alarm- eller kontrolcentral der dels efterspørger stort set alle de systemegenskaber og integrationsmuligheder som vi tilbyder og dels til centralen der har behov for at udskifte sit nuværende system til et tidssvarende fremtidssikret system.

Kontakt os og lad os tale om dine konkrete behov for styring og overvågning.

Safecon alarmcentral softwaren kombinerer vedvarende dokumenteret driftssikkerhed og skalérbarhed med innovativ teknologi. Safecon udgør selve hjertet på alarmcentralen og er med en unik arkitektur specifikt designet til at opfylde sikkerhedsbranchens høje krav til driftssikkerhed og kommerciel ROI.

Nedenfor angives forslag til typiske alarmcentralsystemer der kan integreres med Safecon via vores allerede udviklede interfaces eller nyudviklet.

 

Udkald (Dispatch)

 • Udkald og meddelse til kunden via SMS
 • PocketMobile (Flådestyring) eller andet system der bruger samme interface
 • Distribution til andre Alarmcentralsystemer via TCP/IP eller SMS
Flådestyring

 • PreCom
 • Locus
 • FleetView
 • CallTouch
 • SimaTech / TeleAtlas
 • TransAlarm
 • Google Coordinate
Video  

 • Milestone VMS
 • VideONet
 • RISCO Cloud
 • Bosch Security Cloud
GIS funktionalitet
Safecon har forskellige eksisterende integrationer til GIS systemer der brugestil visualisering / allokering af alarmer

 • MariaGIS
 • SimaTech
 • Vision
 • MapSolutions (Vist i Safecon klient)
 • Google Maps
ERP og CRM systemer (bl.a fakturering)
Safecon har en generel integration til forskellige systemer og interfacet er baseret på XML data transmission.

 • VISMA Business
 • Agresso
 • SAP
 • MS Dynamics
Andre mulige integrationer

Radiokommunikation

 • TETRA (SINE, Nødnett eller RAKEL)

Telefonsystemer

 • Solidus
 • Telia
 • Asterisk
 • TAPI enabled systems
 • Telecom SMS Large Account support

Service jobs

 • PocketMobile (service Edition) eller andre der bruger samme interface
 • GuardTools
 • SMS

Få en komplet liste over de optioner Safecon tilbyder

Kontakt os
Safecon software bruges på små alarm- og kontrolcentraler med kun et par operatører, der håndterer måske kun 100 kunder, op til de største centraler med 150+ samtidige operatører, der administrerer mere end 100.000-150.000 kunder.

Udskiftning af din Alarm Central softwareplatform

Udskiftning af dit eksisterende alarmcentral software synes måske at være et temmelig kompleks og uoverskueligt projekt med alle de værdifulde data, du har akkumuleret i de integrerede systemer. Det behøver dog ikke at være sådan hvis du planlægger processen med den rigtige leverandør. Vores ingeniører har stor faglig viden og erfaring med datamigrering og har dokumenteret historik i at erstatte sådanne centrale systemer samt integrere kundernes eksisterende systemer; helt uden driftsforstyrrelser i dit dag til dag arbejde på alarmcentralen. Længden af en sådan proces afhænger af, hvor godt dine eksisterende data præsenteres. Hvis data bliver præsenteret ordenligt tager komplet  datakonvertering måske kun en uge.

 

Etablering af ny alarm- eller kontrolcentral

Ligesom hvis du udskifter dit alarmcentral software er det naturligvis lige så vigtigt, at du vælger den rigtige partner, når du skal etablere en helt ny alarm- eller kontrolcentral fra bunden. Den bedste anbefaling for vores alarmcentralsoftware og platform kommer fra tilfredse kunder, og vi sætter dig gerne i kontakt med de relevante referencer. Spørg os.

En vigtig ting at overveje, uanset om du udskifter din alarmplatform eller starter en ny alarm- eller kontrolcentral er, at du nøje overvejer fordele og ulemper ved at vælge et åbent system med mange muligheder for integration nu og fremadrettet, i modsætning til en mere proprietær “pakkeløsning” der sætter begrænsninger ved fremtidige individuelle integrationer.

Vi anbefaler derfor at du kontakter os for uforpligtende at tale om hvilke optioner du har og evt. muligheden for at få opsat en gratis prøveløsning.

 

Safecon platformen kan skræddersys til dine specifikke behov

Kontakt os for mere information om Safecon eller få et tilbud på en løsning
Kontakt os

Safecon Produkter og Add-ons

Care

Vi leverer og integrerer komplette akut nødkalds- og omsorgsløsninger til kommuner, ældre- og plejehjem og til helse- og nødkaldsalarmcentraler.
Læs mere

Satellit

Safecon Satellit er en option, der kan føjes til den eksisterende Safecon platform, som gør det muligt for et lille alarm selskab (satellit) at tilbyde en stor kontrolrum løsning med et lille bemandingsbehov, og til 24/7 drift.
Læs mere

InterSafe

Det webbaseret add-on til Safecon platformen giver mulighed for datadistribution til kunder, partnere, installatører, operatører og servicemedarbejdere.
Læs mere

VideoSafe

VideoSafe sætter nye standarder inden for distribueret videoovervågning med det mest åbne og fleksible koncept for skalerbarhed og tilgængelighed på markedet.
Læs mere

Fjernkontrol af bygninger

Et Safecon produkt, som lader dig styre flere bygninger via én ejendomskunde
Læs mere

Safecon alarmcentral software er

Signalmodtagelse
Safecon systemet der er installeret hos vores kunders alarm- og kontrolcentraler modtager dagligt, i en eller anden form, millioner af signaler fra deres mange kunder. Signalerne, der kan være alt fra indbruds- til tekniske alarmer eller blot et såkaldt keep-alive signal, fra måske en røgdetektor, en sensor i en vandledning eller et tracking device på en bil, hvis signal blot går direkte i en database.
Skræddersyet alarmhåndtering
Alle indkomne signaler fra givne sensorer verificeres og de signaler der ikke går i loggen behandles og bliver til en egentlig alarm/event.  Selve fortolkningen af alarmsignalerne kan i Safeconsystemet skræddersys og de efterfølgende aktioner kan også skræddersys til faste handlinger der ikke kræver involvering af operatøren. Systemet supporterer også at kunne genere service jobs når en alarm er modtaget samt supportere verificerede alarmer (automatiske eller manuelle) Få hele funktionalitetslisten og se alle mulige intelligente handlinger omkring alarmbehandlingen.
Udrykningsstyring og monitorering
Efter at have håndteret alarmen, kan alarmoperatøren generere en udrykning til f.eks. politi, brandvæsen, serviceteknikker etc. eller udrykningsallokeringen sker helt uden operatør involvering.   Vores system tilbyder bl.a. disse udrykningsfunktionaliteter; Abonnementsafhængig farveindikation af prioritet for forskellige udrykningstyper, direkte distribution af udrykningsjob til fulfillmentcenter ved joballokering,  SMS udrykning, integration med forskellige eksterne udrykningssystemer (f.eks. Locus eller PreCom), Integration med GIS systemer og Direkte håndtering fra behandlingslisten i samme vindue.
Generering af brugerdefinerede rapporter
I Safecon systemet kan man generere printbare standard- eller egenkonfigurerede rapporter. Bruger kan definere og udskrive rapporter baseret på alarm-, signal-, rutinesignal-, udryknings- eller åben/lukket log.

Kontakt os for at drøfte jeres monitoreringsbehov

Safecon bruges på små alarm- og kontrolcentraler med kun et par operatører der betjener kun ca. 100 kunder samt på de største med måske op til 150 samtidige operatører der betjener over 100.000 kunder.  Der er ikke nogen nedre eller øvre grænse.

Hvis du har planer om at udskifte dit nuværende alarmcentral software, åbne en ny Alarm- eller kontrolcentral, anbefaler vi at du kontakter os for at drøfte dine monitoreringsbehov eller spørg blot efter mere information.

Kontakt os

2 + 15 =