Integrationer

Vores åbne modulære platform er bygget til integrationer

Kontakt os

Integrationer til eksterne systemer

Safecons åbne og modulære platformsstruktur er bygget til at integrere med andre systemer så som GIS-, udryknings-, flådestyring, videomanagement, telefon systemer, ERP- systemer mv. Den centrale mission for Safecon platformen er den faktiske signal- og alarmmodtagelse samt udrykning og rapportering.

For ikke at blive låst til en ”pakkeløsning” med en suite af sådanne add-on systemer,  har vi  bevidst skabt en alarmcentralløsning baseret på de centrale elementer i selve event- og alarmhåndteringen og samtidig udviklet særlige færdigheder i at integrere vores kunders eksterne systemer.

De forskellige systemer, vi integrerer til, er også omtalt under fanen løsninger-offentlig privat sikkerhed

 

Integration af sikringsudstyr (Kommunikationsinterfaces til modtagere)

Integrationer handler ikke kun om at integrere hele it-systemer, men lige så vigtigt er det at gøre det muligt for Safecon platformen at kunne kommunikere med de protokoller som de forskellige alarmmodtagere, installeret i hjem og virksomheder, opererer på.

 

Kommunikationsgrænsefladen er livlinen mellem Safecon og verden udenfor. Uden  kommunikationsgrænsflade er Safecon systemet ikke i stand til at udføre sit vigtigste arbejde: At håndtere alarmer!

Kommunikationsgrænseflader styres af en komponent i Safecon systemet kaldet controlleren. Controlleren udfører følgende hovedopgaver:

  • Holde øje med alarmer og andre signaler fra alarmfirmaets/beredskabets abonnenter.
  • Når en alarm er modtaget, at analysere data og sender det til serveren til videre behandling.
  • Hvor det er nødvendigt, at sende udgående meddelelser fra systemoperatøren, så som statusforespørgsler og fjernbetjeningsordrer.

Ligesom for operatørstationen fungerer controlleren som en klient, der kan logge på niveau 1 og niveau 2 serverer. Dog kan controlleren udføre sin opgave selv uden serverforbindelse; dette kaldes sikkerhedsniveau 3, og controlleren kan sende signalerne til en tilsluttet printer.

Vær opmærksom på at den samme protokol kan have forskellige navne i forskellige lande, og at protokoller med samme navn kan være forskellige fra land til land og fra modtager til modtager.

Allerede understøttede drivere/protokoller kan ses i oversigten nedenfor.

 

Safecon Protocol List

Safecon arkitekturen

Dette er en illustration af Safecon arkitekturen. De grå cirkler viser de elementer of egenskaber der er bygget ind i Safecon systemet og de røde cirkler viser eksempler på moduler der kan integreres i Safecon.

Ønsker du at høre om dine integrationsmuligheder?

kontakt os

Kontakt os

9 + 9 =