Integrationer

Vores åbne modulære platform er bygget til integrationer

Integrationer til eksterne systemer

Safecons åbne og modulære platformsstruktur er bygget til at integrere med andre systemer så som GIS-, udryknings-, flådestyring, videomanagement, telefon systemer, ERP- systemer mv. Den centrale mission for Safecon platformen er den faktiske signal- og alarmmodtagelse samt udrykning og rapportering.

For ikke at blive låst til en ”pakkeløsning” med en suite af sådanne add-on systemer,  har vi  bevidst skabt en alarmcentralløsning baseret på de centrale elementer i selve event- og alarmhåndteringen og samtidig udviklet særlige færdigheder i at integrere vores kunders eksterne systemer.

De forskellige systemer, vi integrerer til, er også omtalt under fanen løsninger-offentlig privat sikkerhed

 

Integration af sikringsudstyr (Kommunikationsinterfaces til modtagere)

Integrationer handler ikke kun om at integrere hele it-systemer, men lige så vigtigt er det at gøre det muligt for Safecon platformen at kunne kommunikere med de protokoller som de forskellige alarmmodtagere, installeret i hjem og virksomheder, opererer på.

 

Kommunikationsgrænsefladen er livlinen mellem Safecon og verden udenfor. Uden  kommunikationsgrænsflade er Safecon systemet ikke i stand til at udføre sit vigtigste arbejde: At håndtere alarmer!

Kommunikationsgrænseflader styres af en komponent i Safecon systemet kaldet controlleren. Controlleren udfører følgende hovedopgaver:

  • Holde øje med alarmer og andre signaler fra alarmfirmaets/beredskabets abonnenter.
  • Når en alarm er modtaget, at analysere data og sender det til serveren til videre behandling.
  • Hvor det er nødvendigt, at sende udgående meddelelser fra systemoperatøren, så som statusforespørgsler og fjernbetjeningsordrer.

Ligesom for operatørstationen fungerer controlleren som en klient, der kan logge på niveau 1 og niveau 2 serverer. Dog kan controlleren udføre sin opgave selv uden serverforbindelse; dette kaldes sikkerhedsniveau 3, og controlleren kan sende signalerne til en tilsluttet printer.

Vær opmærksom på at den samme protokol kan have forskellige navne i forskellige lande, og at protokoller med samme navn kan være forskellige fra land til land og fra modtager til modtager.

Allerede understøttede drivere/protokoller kan ses i oversigten nedenfor.

 

Safecon Protocol List

Safecon arkitekturen

Dette er en illustration af Safecon arkitekturen. De grå cirkler viser de elementer og egenskaber der er bygget ind i Safecon systemet og de røde cirkler viser eksempler på moduler der kan integreres i Safecon.

Ønsker du at høre om dine integrationsmuligheder?

kontakt os

Kontakt os

7 + 12 =