fbpx

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune køber hardwareleverandøruafhængig plejekaldeløsning

Slagelse Kommune gør op med proprietære tryghedsløsninger

 

Kunden

Slagelse Kommune er den første danske kommune der har gjort op med plejesektorens udbredte brug af proprietære totalløsninger for tryghedsløsninger, også kaldet end-to-end løsninger, hvor man som indkøber og bruger er bundet op på køb af både hardware og software af samme fabrikat hos én leverandør for at få det hele til at fungere. Begrænsningen ligger i at disse end-to-end løsninger aldrig opfylder alle kunders behov. Kunders behov varierer og ændres over tid, og ingen enkelt producent har hverken kompetencer eller ressourcer til at understøtte “alt”. Det kan sammenlignes med at, hvis dit it-miljø på kontoret krævede, at mus, tastatur, laptop, skærme og printere var af samme mærke og skulle leveres af en enkelt udbyder for at kunne arbejde sammen. Din HP-computer ville ikke kunne oprette forbindelse til Wifi, fordi det trådløse netværk var oprettet og solgt af Cisco.

Projektomfang

Slagelse Kommune stod overfor at skulle udskifte deres forskellige, aldrende og mangelfuldt servicerede tryghedsløsninger på flere af deres plejecentre, og havde nu ønsket om at få en mere åben og innovativ tilgang til nyindkøb, uden at gå på kompromis med de fordele som én samlende tryghedsløsning der kunne bruges på samtlige kommunens plejehjem kunne give dem. Slagelse Kommune valgte derfor at opdele deres indkøb på hhv. Vagtcentral- og appsoftware samt hardwareenheder til infrastruktur og alarmsendere- og modtagere.

Fordele ved SCAIP og opdeling af indkøb  

Ved at gøre SCAIP som overføringsprotokol til et eksplicit krav for plejekald, vil det herved både nu, men også fremadrettet, være muligt for Slagelse Kommune at konkurrenceudsætte dele af systemet i stedet for at skulle udbyde det hele igen.  En anden stor fordel med denne opdeling er også at Slagelse Kommune undgår et rod af forskellige systemer og protokoller som kun de enkelte leverandører kan overskue, hvis systemerne overhovedet er servicerede, og som oftest er anskaffet  individuelt per plejehjem via konkurrence på forskellige tidspunkter. 

IoT udbygning giver fleksibilitet 

Slagelse Kommune gik faktisk skridtet videre ved at anskaffe ikke kun Alcensofts plug’n’play tryghedsløsning SafeconCare der modtager og behandler plejekald fra forskellige producenters hardware, men også en udbygning med et IoT modul fra Access IoT, der sætter Slagelse Kommune i stand til at opsamle og bruge IoT sensor- og alarmdata i ét samlet system, så de bedre kan imødekomme borgernes behov.
I stedet for en traditionel Service og vedligeholdelsesaftale er Slagelse Kommunes månedlige driftsudgift variabel og afhængig af hvor mange enheder de kobler på systemet. Specifikt for softwaredelen ligner det meget en plejekald som en Service aftale.
Så Slagelse Kommune har prioriteret at få et tidssvarende, driftssikkert og serviceret plejekalds- og IoT-system på plads som de kan skalere som de ønsker, fx. til hjemmesygeplejen og til brug i kommunens øvrige bygningsmasse der også har behov for rigtig mange overvågningsenheder.
Efterfølgende har Slagelse Kommune konkurrenceudsat hardwareenhederne til plejekald og IoT-enheder hver for sig, og kravet om overføring via SCAIP-protokollen for plejekald gør løsningen uafhængig af hardware-producent.

For hardwaredelens vedkommende har Slagelse Kommune valgt selv at installere denne da de råder over et udemærket og teknisk kyndigt servicepersonale der i forvejen er knyttet til deres plejecentre, og som allerede installerer en hel del tilkøbt teknisk udstyr. Desuden er langt det meste hardware i dag både trådløst og plug’n’play  hvorfor det sjældent er nødvendigt med leverandørens tekniske personale til den del.

Så alt i alt har Slagelse Kommune forventninger om at denne kombinerede åbne trygheds- og IoT løsning, og måden de har tilrettelagt deres indkøb og drift på, vil kunne spare dem mange penge på vedligehold og tid som først og fremmest skal komme borgerne til gode i form af bedre og mere behovsrettet pleje.  Med kun én samlende trygheds- og IoT løsning gør Slagelse Kommune også hverdagen nemmere for både IT, pleje- og servicepersonalet i kommunen, bl.a. med centrale software opgraderinger og overvågning, færre uddannelsestimer på tværs af plejecentre og nemmere tilgang til montering og opkobling af nyt udstyr.  

Projektet blev ledet af Jacob Nielsen, Partner, CTO, Alcensoft A/S, Jesper Darum, Projektchef, Access IoT i samarbejde med Asger Von Daler, projektleder i Slagelse Kommune,  Digitalisering, Stab for Økonomi og Digitalisering.

Skulle du som indkøber af tryghedsløsninger til plejesektoren være interesseret i at høre mere om plejekaldsløsningen i Slagelse Kommune er du meget velkommen til at kontakte Asger, der evt. også tilbyder et besøg for besigtigelse af løsningen. Kontakt Alcensoft/Claus Højer Hansen for kontaktinfo.  

 

Kontakt

Slagelse Kommune
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
Asger Von Daler, Projektleder, Digitalisering, Stab for Økonomi og Digitalisering 
Telefon:  Kontakt os for tel#
www.slagelse.dk

Vil du vide mere om vores produkter og services

Kontakt os