SafeconCare Vagtcentral

Brug SCAIP digital alarmoverføring i stedet for analoge DTMF toner (CPC)

SafeconCare Vagtcentralsoftware

Teleselskaberne har meldt ud at de langsomt er begyndt at udfase alarm tone-signaler, også kaldet DTMF- eller bib toner,  i takt med at de omlægger til ny digital platform for at gøre mere plads i 4G netværket og til det nye 5G netværk. DTMF toner benyttes også til alarmoverføringen i den kendte analoge CPC protokol, og varianter heraf, der anvendes i mange kommuners nødkaldsapparater (tryghedstelefoner), hvadenten de er tilsluttet fastnettet eller via GSM.

Det betyder også, at gør man ikke noget for at imødekomme o.n. udfasning så vil nød- og tryghedsalarmer, og andre alarmer der anvender DTMF toner til alarmoverføring svigte.

Lille investering –  Stor driftssikkerhed og ro omkring hjemmeplejens nødkald mange år frem
En løsning for jer kan derfor være at anvende SafeconCare Vagtcentralsystemet, der både understøtter jeres analoge og kommende digitale protokoller, og fx. lade jeres ældre nødkald omprogrammere til den i Norge og Sverige obligatoriske og i Danmark anbefalede digitale protokol Social Care Internet Protokol (SCAIP), i det omfang det kan lade sig gøre eller er rentabel i forhold til anskaffelse af nye trygheds-telefoner.

Vi kan samarbejde med jer så overgang til SCAIP sker så smidigt og omkostningseffektivt som muligt, og fx kan nævnes at i ikke behøver at have så travlt med at udskifte jeres fastnetopkoblede nødkald hos jeres borgere, hvilket vi gerne vil fortæller jer mere om.

Så vent ikke med at kontakte os
Under alle omstændigheder opfordrer vi jer til snarest, på uforpligtende vis, at kontakte os for at drøfte jeres muligheder.

Hvad får i med SafeconCare systemet

 • Tryghed hos borgere, pårørende og jer som kommune for at både de gamle analoge- og de nye digitale nødkald kommer sikkert frem til modtagerne hver gang, da SafeconCare Vagtcentral systemet har solide branchereferencer og flere årtiers ekspertise i driftssikker alarmoverføring.
 • I får et fremtidssikret system, der giver ro omkring hjemmeplejens trygheds- og nødkald.
 • Systemet kan som en ekstra sikkerhed opsættes med redundans og som bemandet eller ubemandet vagtcentral, med eller uden bagvagt.
 • Smidig overgang fra ældre system og garanti for at i får den mest omkostningseffektive løsning.
 • Leveres som en løsning der dækker jeres nuværende arbejdsområder og metoder i tæt dialog med jeres vagtcentraloperatører (ved bemandet vagtcentral) og andre brugere.
 • Valgfri automatisk udsendelse af relevant information til omsorgspersonale.
 • Overvågning af tryghedstelefoner, dets batterier, alarmsendere, rutinesignaler m.v.
 • Logninger og mulige rapportudskrivninger af alle hændelser i alarmforløbet.
 • Service og Vedligeholdelsesaftale med 24/7/365(6) support.
 • Mulig integration til eksisterende systemer, fx. EPJ.

Se mere længere nede på siden….

Illustration over nødkaldsflow

Screenshot fra det nye webbaserede SafeconCare Vagtcentral brugergrænseflade

Sådan fungerer SafeconCare Vagtcentral Nødkald modtages af SafeconCare. SafeconCare finder via vagtskema ud af hvilken hjemmesygeplejer, SOSU assistent (plejer) der skal kontaktes og kontakter dem via SMS eller app på smartphone/ur. Samtidigt etableres taleforbindelse mellem telefoncentralen og nødkaldsanlægget. Når plejeren har “taget opgaven”, etablerer telefoncentralen en taleforbindelse mellem nødkaldsanlægget og plejeren. Plejeren sørger for den videre behandling af alarmen via SMS eller smartphone, indtil alarmen er færdigbehandlet og kan lukkes. Hvis nødkaldet ikke tages under behandling i tide, overgår kaldet til bagvagten som der så etableres taleforbindelse til. Bagvagten sørger så for den videre behandling. Automatisk behandling af nødkald (viderestilling) Nødkald kan i SafeconCare også opsættes som alarmer der kræver automatisk behandling. Ved automatisk behandling ringer SafeconCare op til en eller flere kontaktpersoner på et vagtskema (Fx. hjemmesygeplejerske), og stiller derefter nødkaldet om til disse. SafeconCare sender samtidig automatisk kundeoplysninger til kontaktpersonen.

Manuel behandling af nødkald (bemandet vagtcentral) SafeconCare præsenterer nødkald som alarmer i alarmkøen. Operatøren kan behandle alarmen som enhver anden alarm med de muligheder systemet giver. Nødkaldsstandarder (protokoller) og relevante muligheder for integration

 • IPPACS: Produkter som fx. Tunstall Careline IP
 • SCAIP (SCAIP understøttes af produkter fra bl.a. Tunstall, DORO Care og NEAT Group).
 • CPC + CPC varianter (DTMF-toner/bip toner)
 • COM4500 fra IHM. *)
 • RSM-02 fra SLK *)

*) liste over understøttede care protokoller kan mailes. Øvrig information Vi kan tilbyde kommuner at få adgang til central styring med installerede satellitløsninger på de plejehjem, private hjem, ældrehjem mv. der ønskes overvåget. SafeconCare installationen er samtidig i stand til at modtage og behandle alle andre alarmtyper hvis det ønskes; fx tekniske alarmer og brandalarmer i kommunens bygninger.

Forlang mere information om Safecon Care

Kontakt os

Kontakt os

11 + 8 =