fbpx

Kunder og Cases

Kunder i Danmark, Norge, Finland og Sverige

Slagelse Kommune er den første danske kommune der har gjort op med plejesektorens udbredte brug af proprietære totalløsninger for tryghedsløsninger, også kaldet end-to-end løsninger, hvor man som indkøber og bruger er bundet op på køb af både hardware og software af samme fabrikat hos én leverandør for at få det hele til at fungere.  Læs mere om  Alcensofts/Access IoT’s unikke åbne hardwareleverandør uafhængige trygheds- og kaldeanlægsløsning.

Lyngby-Taarbæk Kommune installerer  SafeconCare Vagtcentral Systemet i deres 24/7/365 bemandede vagtcentral og pensionerer deres aldrende Autronica system.

Sønderborg Kommune vælger også det nye intuitive SafeconCare Vagtcentral software til at erstatte et gammelt ikke længere serviceret vagtcentral system. SafeconCare skal fungere som en ubemandet vagtcentral.

Safecon systemet har været i drift siden år 2000 og er kontinuérligt blevet opdateret.

Installation af Alcensofts Safecon system kunne løse deres IT-udfordring, men var kun mulig, hvis en række ændringer blev effektueret som ville være i tråd med Doro Cares tidligere ejer, SOS Internationals arbejdsmetoder.

ABØ var den første 110 alarmcentral der blev koblet på det nye digitale Nødnett og samtidig tog initiativ til at opgradere til et nyt og up-to-date alarmcentralsoftware.

Senest har Alcensoft teamet op med Access IoT og er således i stand til at tilbyde, f.eks. en kommune, en komplet avanceret IoT nødkalds- og sensor alarm- og overvågningsplatform baseret på deres gateway og IBM Watson/Bluemix palette.
Alcensofts nødkaldsløsninger passer perfekt ind Access IoT ecosystemet, og denne integration kan opsamle alle data fra sensorer og tilknyttet udstyr, herunder alle nødkaldsapparater og tilknyttede alarmgivere.

For at styrke vores værditilbud indenfor velfærdsteknologiområdet har vi indledt et samarbejde med Neat Electronics AB om forhandling, integration og support af deres program på det danske marked. Neat er en af Europas absolut førende producenter af nødkaldsudstyr og løsninger til bl.a. hjemmeplejen og plejecentre.