Satellit

Tillader selv små alarm- og kontrolcentraler med få ansatte at arbejde på en stor centralløsning med alle dens fordele.

Safecon Satellit option 

Safecon Satellit optionen er, ligesom ordet antyder, noget der kredser om en planet. Og planeten er i dette tilfælde en central Safecon softwareinstallation og satellitten er én eller flere fjerntliggende decentrale alarmcentral software installationer (sites). Satellit installationen giver mulighed for, via forskellige administratorrettigheder, at tilgå specifikke kundedata på centralserveren. Afhængig af dataregisterlovgivning kan data f.eks. isoleres helt, så de kun kan tilgås af klientoperatører der er knyttet til én given satellit. Det kan være relevant hvis en satellit er placeret i ét land og centralserveren i et andet, eller begge i et land med en restriktiv dataregisterlovgivning.

Dvs. operatørerne på Satellitcentralen fungerer helt individuelt og har adgang til alle kommunikationsinterfaces, men bevarer et individuelt datasæt.  Den store fordel er at en kunde med behov for flere alarm- og kontrolcentraler kan spare en hel del i serverinstallationer. Og det er samtidig med at satellitalarmcentralen, med en beskeden kundebase og dermed mindre bemandingsbehov, ikke skal gå på kompromis, men fortsat vil kunne nyde alle de fordele den store centrale alarm- og kontrolrumsløsning giver. Det giver vores kunder nogle oplagte salgsparametre at spille med til nogle meget fornuftige priser.  Under fanen cases kan du læse om hvordan Doro Care (tidligere SOS international) bl.a. bruger vores Satellitløsning.

Udvalgte egenskaber

  • Satellit alarmcentralen, med en beskeden kundebase og dermed mindre bemandingsbehov, behøver ikke at gå på kompromis, men kan fortsat nyde alle de 24/7 fordele den store centrale- alarm- og kontrolrumsløsning giver.
  • Giver konkurrentfordele ved at kunne tilbyde mange services selv på den “lille” satellitcentral.
  • Sparer serveromkostninger da serveren er centralt installeret.
  • Sparer service og vedligeholdelse da dette effektueres fra centralt hold.
  • Satellitoptionen kan med fordel bruges hvorsomhelst der er et behov for alle de systemegenskaber som et større system tilbyder samtidig med at det hele opereres under én fælles koncernlicens.
  • Egnet til brug for alarmcentraler der driver virksomhed over grænser, regioner, kommuner m.v. F.eks. en kommune der driver / overvåger mange plejehjem/eller tryghedsalarm- og helsecentraler eller brandstationer med lokale alarmmodtagelsesbehov i fjerntliggende egne.
  • Fallback & 24/7: For satellitten er det muligt at definere en periode i døgnet hvor der ikke er nogen alarmoperatører til stede i satellitcentralen, hvorved alarmerne tilgår- og behandles af centralstationen.
  • En satellit operatørarbejdsstation er beskyttet mod konfigurationsændringer, og kan nemt styres og blokeres fra centralt hold.
  • Satellitoperatører har kun tilgang til alarmer og data for den gruppe af kunder der hører til satellitcentralen.
  • Masteroperatøren har tilgang  til data fra alle satellitsystemer tilknyttet centralløsningen.

Få flere informationer omkring Safecon Satellit optionen

Kontact os

Kontakt os

1 + 10 =