D-SERVER

Den intelligente skærm til effektiv alarmstyring

 • Servicefordele: Reducerer personalets arbejdsbyrde på indlagte faciliteter
 • Integreret: Godt designet integration
  med TREX
 • Effektiv: Målrettet, sekventiel alarmfordeling
  Intelligent Skelner efter alarmtype, alarmkilde eller tidspunkt på dagen

Organiser plejen effektivt og intelligent

D-SERVER radiobaserede personlige opkaldssystem aflaster dine medarbejdere med en pålidelig, praktisk og sikker alarmstyring i stationær plejesektor.

FEATURES OG FUNKTIONER

 • Målrettet alarmfordeling efter gruppe
 • Sekventielle alarmprocedurer er mulige, da personalets tilstedeværelse og placering registreres automatisk
 • Log ind med en personlig D-TREX mulig
 • Løbende optimering gennem omfattende dataanalyse
 • Kontinuerlig pleje gennem dag- og natoperationer
 • Enkle, automatiske opdateringer via onlineservice og opdateringer
 • Mere tid og forbedret service på grund af reduceret personalemængde

Kombinationen af TREX med D-SERVER er glimrende velegnet til brug på indlagte faciliteter. D-SERVER kan kategorisere alarmer efter tid, sted og dermed sikre, at alarmerne videresendes optimalt videre.

Når D-SERVER modtager en alarm, videresender den dette i overensstemmelse med et individuelt konfigurerbart scenario. D-SERVER kan også tage parametre som alarmkilde, alarmtype eller tidspunkt på dagen i betragtning. Dette gør det muligt for eksempel at distribuere alarmer på en effektiv og målrettet måde efter gruppe.