Plejehjem og bosteder

Hardware uafhængig nødkalds- og omsorgsløsning

Tryghedsløsninger til plejehjem og bosteder

Plejehjem og bosteder tilbydes nu adgang til vores åbne og hardwareleverandør uafhængige tryghedsløsning, også refereret til som nødkaldsløsninger og vagtcentralløsninger, SafeconCare, hvis mange fordele er opsummeret nedenfor. Vi tilbyder løsningen leveret på flere måder:

 •  Installeret med valgfrie decentrale servere til Ødrift.
 • Centralt installeret serverløsning, fx i en kommunes eget servermiljø eller andet sted.
 • En hybridløsning med kombination af begge ovennævnte for maksimal sikkerhed ved eventuel nedbrud. 
 • En løsning leveret uden eller med hardware fra Neat Electronics. Hardware dækker over et fuldt program af infrastrukturenheder, stationære- såvel som kropsbårne alarmgivere/modtagere, også med  passiv alarmgivning egnet til demente borgere. Neat er en af verdens førende producenter af tryghedsløsninger af høj kvalitet, repræsenteret i 17 lande på 3 kontinenter.    
 • En løsning hvor I selv installerer infrastrukturen og hardware, eller benytter jer af vores installationspartner ved brug af Neat udstyr. 

 

Krav til hardware: 

Det eneste krav til Hardware der ønskes tilkoblet SafeconCare tryghedsløsningen  er at det indkøbte udstyr skal kunne kommunikere via den digitale protokol Social Care Internet Protocol  (SCAIP), der i Sverige og Norge er den obligatoriske og i Danmark udbredte og foretrukne kommunikationsprotokol for automatiske nødkaldsapparater og alarmsendere.

SafeconCare funktionalitet

 • SafeconCare platform understøtter Social Care IP (SCAIP).
 • Leveres med vores egen App. Ønsker I at gøre brug af jeres egen App kræves integration til den.
 • Fuld alarmhåndtering, workflow og vagtplanlægning.
 • Parring af ny Smartphone eller alarmgivere på systemet, fx en kropsbåren alarmgiver, sker hurtigt og nemt af det lokale plejepersonale uden anden indblanding.
 • Vi anvender veldokumenterede, relevante, anerkendte og velafprøvede standarder og protokoller, og for at sikre udvikling og innovation arbejder vi for at vores og andres løsninger tilgodeser:- Tydeliggørelse af afhængigheder mellem systemer
  • Eksplicitte grænseflader, som udstilles via integrationslag
  • Så få afhængigheder mellem systemer som muligt
  • Løs kobling mellem systemer, så systemerne ikke er direkte
   afhængige af hinanden.
  • Igen tænker vi specielt på brugen af SCAIP som føringsvej for digitale alarmer fra nødkald.
Z

100% Hardware leverandøruafhængig

Tryghedsløsning, hvor i kan mixe/matche indkøb af Hardware som I vil, så længe udstyret understøtter SCAIP alarmoverføringsprotokollen.

Opdel jeres indkøb

Ved at opdele jeres indkøb i hhv. Hardware enheder og Vagtcentral software platform og ved at gøre SCAIP som alarmoverførings-protokol til et eksplicit krav, vil det herved være muligt for jer at konkurrenceudsætte dele af systemet i stedet for at skulle udbyde det hele igen. 

Undgå rod ved at opdele indkøb

Ved opdeling undgår i også et rod af forskellige alarmsystemer og protokoller der oftest er anskaffet individuelt per plejehjem via konkurrence på forskellige tidspunkter.

Fremtidssikret og brugervenligt

I får et driftssikkert, brugervenligt og ikke mindst fremtidssikret system, der giver ro omkring jeres plejesektors tryghedsløsning mange år frem.

Smidig overgang

Smidig overgang fra ældre system og garanti for at i får den mest omkostningseffektive løsning

 

Kan bruges både på plejehjem og i hjemmeplejen

Med kun ét system til alle jeres plejecentre, og evt. også til hjemmesygeplejen, får i hurtig udrulning og ingen lokale installationer (med mindre ø-drift vælges). Og i får også hurtigere implementering der kun kræver installation af de Hardware enheder I indkøber. 

Spar penge ved selvmontering

Med kun ét system til alle jeres plejecentre kan jeres eget servicepersonale på de enkelte plejecentre oftest selv montere det indkøbte hardware, hvilket giver jer yderligere besparelser.

Lavere vedligeholdelsesudgifter

Med kun ét system til alle jeres plejecentre giver det lavere vedligeholdelsesudgifter da software opgraderinger tilbydes centralt vedligeholdt af os og der er samtidig færre udgifter til uddannelse.

24/7/365 Support

Service og Vedligeholdelsesaftale med 24/7/365 support.

En løsning til plejehjem kan indeholde

SafeconCare Server

Central og/eller decentrale servere (Ø-drift). 

Apps

SafeconCare leveres med egne plejerapps. Hvis i ønsker at bruge egen app kræves integration til den.

IoT modul

Din løsning har mulighed for udbygning med et IoT modul, der sætter jer i stand til at opsamle og bruge sensor- og alarmdata så i bedre kan imødekomme borgernes behov. 

Hardware enheder

Neat eller andet fabrikat af enheder til infrastruktur, stationære- såvel som kropsbårne alarmgivere og modtagere. 

Kontakt os

Kontakt os

Kontakt os

5 + 11 =