Produkter

Safecon – Det sikre valg for fremtiden

Vores produkter

Vi tilbyder forskellige Safecon software konfigureringer egnet til mange kritiske alarm håndterings- og monitoreringsopgaver og udrykninger til flere kundesegmenter, bl.a. til private og offentlige alarm- og kontrolcentraler, til pleje- og omsorgssektoren og til køleovervågning. For at forstærke vores værditilbud til bl.a. kommunerne tilbyder vi også et omfattende program af nødkaldsudstyr fra bl.a. NEAT Electronics AB, Europas førende producent af nødkaldsapparater samt svenske MiniFinders program af anerkendte og driftssikre tracking devices. For Safecon alarm central softwaren tilbyder vi forskellige forretnings- og prismodeller afhængig af bl.a. antallet af  operatører på systemet, antallet af understøttede sites (kunder), antallet af kommunikationsdrivere og andre udvalgte optioner afhængig af formålet. Safecon Light Safecon Light er vores mindste og såkaldte fast konfigurerede systemer, som leveres som Mini, Small, Medium eller Large. Disse systemer kan ikke udvides, men kan godt opgraderes mod betaling af merprisen. Light systemerne er specielt egnet til opstart af alarm- eller kontrolcentral,  virksomhed der ønsker at samle og monitorere signaler/alarmer fra flere systemer;  f.eks. komfort og energistyringssystemer (CTS og BMS) samt adgangskontrollen, indbrudssikringen, brandalarmsystemet samt TV overvågningen. Denne type løsning kobles op til virksomhedens/institutionens egen 24/7 vagtcentral og tilbyder drift- og vagtpersonalet at samarbejde om alarmhåndtering, også uden for arbejdstid. Safecon Light systemerne kan købes eller licenseres fra kun 2.500 kr per måned inklusiv support og vedligehold. Safecon Expandable Vores største alarmcentral systemer, Safecon Expandable, kommer som opstart med minimum 5.000 eller 10.000 kunder og 5 brugere på systemet og kan, som navnet antyder, udvides efter behov. Safecon Expandable er egnet til den større alarm- eller kontrolcentral der dels efterspørger stort set alle de systemegenskaber og integrationsmuligheder som vi tilbyder og dels til centralen der har behov for at udskifte sit nuværende system til et tidssvarende fremtidssikret system. Kontakt os og lad os tale om dine konkrete behov for styring og overvågning.

Safecon platformen

Safecon software systemet er en alarmbehandlings- og monitoreringsplatform raffineret og tunet til perfektion og stabilitet over mange års service, der aldrig i dens levetid har været ude af drift. Safecon platformen leveres med et stort udbud af egenskaber og funktionaliteter som for mange kunder vil være for omfattende i forhold til deres konkrete behov. Derfor leveres platformen nedskaleret til netop de efterspurgte behov, f.eks. til din omsorgs- og nødkaldsløsning, skoleovervågningsløsning, en fjernbygnings-monitoreringsløsning eller en løsning til en større alarm- eller kontrol central der efterspørger stort set alle de egenskaber som Safecon tilbyder. Længere nede på siden kan du læse mere information om de forskellige Safecon produkter målrettet forskellige kunder og brancher. Skalérbarhed og pålidelighed Safecon alarmcentral softwaren kombinerer vedvarende dokumenteret driftssikkerhed og skalérbarhed med innovativ teknologi. Safecon udgør selve hjertet på alarmcentralen og er med en unik arkitektur specifikt designet til at opfylde sikkerhedsbranchens høje krav til driftssikkerhed og kommerciel ROI.    

Safecon platformen kan skræddersys til dine specifikke behov

Kontakt os for mere information om Safecon eller få et tilbud på en løsning
Kontakt os

Safecon Produkter og Add-ons

Care

Vi leverer og integrerer komplette akut nødkalds- og omsorgsløsninger til kommuner, ældre- og plejehjem og til helse- og nødkaldsalarmcentraler. Læs mere

Satellit

Safecon Satellit er en option, der kan føjes til den eksisterende Safecon platform, som gør det muligt for et lille alarm selskab (satellit) at tilbyde en stor kontrolrum løsning med et lille bemandingsbehov, og til 24/7 drift. Læs mere

InterSafe

Det webbaseret add-on til Safecon platformen giver mulighed for datadistribution til kunder, partnere, installatører, operatører og servicemedarbejdere. Læs mere

VideoSafe

VideoSafe sætter nye standarder inden for distribueret videoovervågning med det mest åbne og fleksible koncept for skalerbarhed og tilgængelighed på markedet. Læs mere

Fjernkontrol af bygninger

Et Safecon produkt, som lader dig styre flere bygninger via én ejendomskunde Læs mere

Alcensoft har stor erfaring i at levere Safecon Alarm monitoreringssystemet og løsninger hertil

Brandstationer

Vi leverer vores alarm central løsninger både direkte som hovedleverandør men også via partnere som underleverandør.

Alarm- og kontrolcentral

Vi leverer alarm- og kontrolcentralløsninger til sikkerhedsfirmaer som G4S i Norden og Baltikum, Spider Industrier og Safe4 i Norge og Danmark. Vi har udviklet en række af G4S’ nøgleløsninger og funktionaliteter som en del af den leverede Alarm central software.

Helse- og nødkaldsalarmcentral og callcenter

Helse- og nødkaldsalarmcentral og callcenter for private såvel som offentlige aktører der bl.a. ønsker at overvåge borgernes nødkalds-,  demens-, vandre- og øvrige tryghedsalarmer. Vores Safecon Care med ibrugtagning af vores Satellit option hvor kundenss hovedalarmcentral fungerer som back-up central for flere call centre placeret både fysisk og administrativt på kommune niveau, men  med mulighed for at have isolerede datasæt i de enkelte kommuner eller områder.

Tryghedsløsninger

Nødkaldsovervågning og tryghedsløsninger udviklet specielt til kommuner med velfærdsteknologi for øje.  Kan leveres, installeres og vedligeholdes af forhandlere og distributører som en del af deres samlede løsning: F.eks til et stor lejlighedskomplex, boligforening eller plejehjem.
Safecon i brug hos Safe4’s Alarmcentral i Oslo www.safe4.com
Safecon i brug hos Safe4s Alarmcentral i Oslo www.safe4.com 

Safecon nøgleegenskaber

 
  • 100% tilgængelighed (ingen nedetider, hverken planlagte eller ikke planlagte)
  • Distributeret alarmcentral koncept
  • Alle størrelser alarm- og kontrolcentraler
  • Skalérbart i alle dimensioner (kunder, operatører, servere, transaktioner, etc.)
  • Hurtigt return on investment
  • Nemt at bruge og nemt at lære
  • Kombination af førende teknologier og markedsstandarder
 

Safecon alarmcentral software er

Signalmodtagelse
Safecon systemet der er installeret hos vores kunders alarm- og kontrolcentraler modtager dagligt, i en eller anden form, millioner af signaler fra deres mange kunder. Signalerne, der kan være alt fra indbruds- til tekniske alarmer eller blot et såkaldt keep-alive signal, fra måske en røgdetektor, en sensor i en vandledning eller et tracking device på en bil, hvis signal blot går direkte i en database.
Skræddersyet alarmhåndtering
Alle indkomne signaler fra givne sensorer verificeres og de signaler der ikke går i loggen behandles og bliver til en egentlig alarm/event.  Selve fortolkningen af alarmsignalerne kan i Safeconsystemet skræddersys og de efterfølgende aktioner kan også skræddersys til faste handlinger der ikke kræver involvering af operatøren. Systemet supporterer også at kunne genere service jobs når en alarm er modtaget samt supportere verificerede alarmer (automatiske eller manuelle) Få hele funktionalitetslisten og se alle mulige intelligente handlinger omkring alarmbehandlingen.
Udrykningsstyring og monitorering
Efter at have håndteret alarmen, kan alarmoperatøren generere en udrykning til f.eks. politi, brandvæsen, serviceteknikker etc. eller udrykningsallokeringen sker helt uden operatør involvering.   Vores system tilbyder bl.a. disse udrykningsfunktionaliteter; Abonnementsafhængig farveindikation af prioritet for forskellige udrykningstyper, direkte distribution af udrykningsjob til fulfillmentcenter ved joballokering,  SMS udrykning, integration med forskellige eksterne udrykningssystemer (f.eks. Locus eller PreCom), Integration med GIS systemer og Direkte håndtering fra behandlingslisten i samme vindue.
Generering af brugerdefinerede rapporter
I Safecon systemet kan man generere printbare standard- eller egenkonfigurerede rapporter. Bruger kan definere og udskrive rapporter baseret på alarm-, signal-, rutinesignal-, udryknings- eller åben/lukket log.

Kontakt os for at drøfte jeres monitoreringsbehov

Safecon bruges på små alarm- og kontrolcentraler med kun et par operatører der betjener kun ca. 100 kunder samt på de største med måske op til 150 samtidige operatører der betjener over 100.000 kunder.  Der er ikke nogen nedre eller øvre grænse. Hvis du har planer om at udskifte dit nuværende alarmcentral software, åbne en ny Alarm- eller kontrolcentral, anbefaler vi at du kontakter os for at drøfte dine monitoreringsbehov eller spørg blot efter mere information.

Kontakt os

Kontakt os

6 + 15 =