REPO+ II 

AVANCERET RADIO REPEATER ENHED 

  • Let installation
  • Backup batteri
  • Strømafbrydelsesalarm
  • Almindelig testalarm
  • Frekvens for sociale alarmer
  • Transmissions rækkevidde op til 2,5 km under frit syn.

RADIO OVER FLERE HUNDREDE METER 

Med dual range REPO+ II forstærkeren kan din radioforbindelse komfortabelt udvides: På frekvensen 869,2 MHz er flere hundrede meter mulig mellem to REPO+ II eller til  TREX.

FUNKTIONER

REPO+ II er en enhed designet til at udvide dækningen af Neat RF-enheder i plejemiljøer. Når der modtages et signal fra en radiosender, videresendes det af REPO+ II med et højere udgangseffektniveau.

Denne enhed garanterer, at alle alarmer når deres destination uden nogen begrænsning med hensyn til centrets størrelse, strukturer og anvendte materialer. Dækningen er 2,5 km under frie feltforhold i EU-frekvensen, 869,4 MHz.

Enheden kan konfigureres til at videresende enten alle radiosignaler eller op til otte radiosignaler med forprogrammerede koder.

FOKUS PÅ SIKKERHED
REPO+ II har et genopladeligt batteri, der kommer i drift ved strømafbrydelse, og på denne måde er det muligt at garantere kontinuiteten i servicen i op til 72 timer. Når strømforsyningen er genoprettet, oplades batteriet igen.

Enheden kontrollerer kontinuerligt status for både batteriet og strømadapteren og kan konfigureres til automatisk at sende testalarmer til destinationsenhederne. Disse funktioner holder enheden konstant overvåget, hvilket muliggør øjeblikkelig handling mod enhver fejl.